بایگانی بخش محورهای تخصصی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ -

محورهای تخصصی

کنفرانس از همه دانش پژوهش‌گران و صنعت‌گران حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی برای انتشار یافته‌‌های نو و بدیع دعوت می‌کند.