بایگانی بخش فراخوان و قالب مقالات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ -

فراخوان مقالات

مقالات فارسی در قالب مجله منادی افتا و مقالات انگلیسی در قالب مجله ISeCure تنظیم می‌شوند.